روند ملی

ارائه تغییر و تحولات داده ها و شاخص های ملی در 6 دهه گذشته، بی شک تلاشی ارزشمند در جامعه علمی و اجرایی کشور است که بخشی از اطلاعات و خروجی های سامانه " مرکز داده ایران" است. این بخش به منظور ارائه مجموعه‌ای از اطلاعات و داده‌های مناسب، كافی و به‌روز از آمارهای موجود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... برای رفع نیازهای تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان ایجاد شد. آمار ارائه شده در روندهای ملی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

  • مستند بودن (متکی به منابع آمار رسمی کشور)
  • بزرگ بودن بازه زمانی داده‌های ارائه شده (از سال 1335 به بعد)
  • داده کاوی اطلاعات و استاندارد سازی شاخص‌ها
  • جامعیت داده‌ها (جامع و مانع بودن داده‌ها، ارائه‌ی همه‌ی داده‌ها وپرهیز از داده‌های تکراری)
  • طبقه بندی مناسب موضوعی

همچنین با توجه به ویژگی‌های ذکر شده و از آنجا كه از مهم‌ترين مسائل در برنامه‌ريزي، پیش‌بیني درست و دقیق رويدادها در زمان آينده است، انتظار می‌رود با دسترسی به داده‌های این سامانه، تصوير درستي از روند تغییر و تحولات برنامه‌ها، سیاستگذاري‌ها و اقدامات گذشته و حال را بتوان ارائه نمود و امكان ارزيابي فعالیت‌هاي انجام شده و تشخیص اولويت‌هاي آينده در چارچوب چشم‌انداز برنامه‌هاي توسعه و برنامه‌هاي سالانه، براي سیاستگذاران، برنامه‌ريزان و پژوهشگران كشور در حداقل زمان ممكن را فراهم آورد. p داده‌های مربوط به روند ملی به بیان ساده، مجموعه‌ای از جداول و نمودارهای استاندارد است که برحسب زمانِ مرتب (از سال 1335 به بعد) و رویدادهای مختلف آماری در قالب 17 موضوع با عناوین؛ جغرافیا و محیط زیست، جمعیت، خانوار، مهاجرت و جابجایی، رویدادهای حیاتی، وضع زناشویی، ویژگی‌های اقتصادی، انرژی، "حمل و نقل، ساختمان و مسکن"، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آسیب‌های اجتماعی، بهزیستی و تأمین اجتماعی، سواد و آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ و گردشگری، ورزش و تربیت بدنی، امور سیاسی) دسته‌بندی شده‌اند.

خدمات قابل ارائه

وضعیت ایران و روند شاخص های اصلی کشور در 60 سال گذشته، مقایسه روند شاخص های جهانی و تغییرات جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها، آمارها و اطلاعات سطوح جغرافیایی مختلف کشور (استانی، شهرستانی، شهر، روستا ...) در محورها و موضوعات گوناگون اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی و ...و تحلیل های عمومی و اختصاصی از جمله خدمات متنوع این سامانه جامع است.