ایران در جهان

در عصر حاضر، جهانی شدن موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه‌ي بین‌الملل شـده است و آثار و عوارض آن به عنوان یک پدیده، در سیاستگذاری توسعه ملی رخ نشان می دهد. گسترش ارتباطات و فراگیری شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، مرزهای فیزیکی کشورها را در نوردیده و سبک‌های مختلف زندگی را به یکدیگر نزدیک کرده است. با این حال آنچه اهمیت ویژه دارد این است که بتوان با نگاهی جهانی به شکل محلی عمل کرد و استاندارهای زندگی را ارتقا بخشید. اگرچه مفهوم توسعه و تقسیم‌بندی کشورها بر این اساس در چند سال اخیر مورد مناقشه بوده است، پذیرش استانداردهای جهانی برای پیشرفت کشورها، امری اجتناب‌ناپذیر است. مقایسه میزان حصول کشورها به درجه‌ای از پیشرفت می‌تواند اولویت‌ سیاست‌های دولت‌ها را تحریک و تحت شعاع قرار دهد. از اینرو لازم است شاخص‌هایی برای ارزیابی و رتبه‌بندی جایگاه جهانی کشورها در اختیار برنامه‌‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گیرد. مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در طول دهه‌ها تدوین این گونه شاخص‌ها را که عمدتاً به صورت ترکیبی و در بردارنده ابعاد مختلف است، در دستور کار قرار داده‌ند. در این بخش از سامانه تلاش شده با بهره‌گیری از مهم ترین شاخص‌های بین المللی به شناسایی جایگاه ایران در عرصه جهانی و تغییرات شاخص مورد نظر در کشور در طول زمان پرداخته شود. اکثر این شاخص‌ها ترکیبی بوده و همراه با ابعاد و محورها و گاهی بنا به اقتضائاتی همراه با زیرشاخص‌های خود، آورده شده‌اند. این امر به کاربران اجازه می‌دهد علاوه بر پیگیری وضع ایران در هر شاخص اصلی طی سال‌های مختلف و مقایسه آن با کشورهای جهان و میانگین جهانی، وضعیت کشور در محورهای آن شاخص مورد نظر را نیز دنبال کند. همچنین کاربران امکان دسترسی به نقشه و نمودارهای روندی را هم در بخش شاخص اصلی و هم در بخش محورهای شاخص مورد نظر خواهند داشت. اطلاع از آخرین وضعیت کشورمان در رتبه‌بندی جهانی از سویی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان در عرصه‌های مختلف داشته باشد و از سوی دیگر گستره دید وسیعی در پیش روی پژوهشگران و برنامه‌ریزان قرار دهد. امید است با به تصویر کشیدن این شاخص‌ها، نتایج برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده و نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود و در جهت رفع نواقص و بالفعل‌سازی پتانسیل‌ها، اقدام گردد.

در این سامانه هر شاخص جهانی در هر سال نقشه کل کشورها و به صورت ویژه ایران را نشان داده و با تغییر سال و زیرشاخص نقشه های جدید ارائه می شود؛ برای نمونه وضعیت ایران در خصوص شاخص شکاف جنسیتی (Global Gender Gap Index) در مقایسه با کشورهای جهان و میانگین جهانی، در نقشه و نمودار زیر نمایش داده شده است.

خدمات قابل ارائه

وضعیت ایران و روند شاخص های اصلی کشور در 60 سال گذشته، مقایسه روند شاخص های جهانی و تغییرات جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها، آمارها و اطلاعات سطوح جغرافیایی مختلف کشور (استانی، شهرستانی، شهر، روستا ...) در محورها و موضوعات گوناگون اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی و ...و تحلیل های عمومی و اختصاصی از جمله خدمات متنوع این سامانه جامع است.